Πρόγραμμα Σπουδών

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων
 • Γυμνασιο
 • A' Λυκειου
 • Β' Λυκειου
 • Γ' Λυκειου
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • Μαθηματικά: 3 ώρες
 • Έκθεση: 1 ώρα
 • Αρχαία: 1 ώρα
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • Μαθηματικά: 3 ώρες
 • Φυσική: 2 ώρες
 • Χημεία: 1 ώρα
 • Έκθεση: 1 ώρα
 • Αρχαία: 1 ώρα
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • Μαθηματικά: 4 ώρες
 • Φυσική: 2 ώρες
 • Χημεία: 1 ώρα
 • Έκθεση: 1 ώρα
 • Αρχαία: 1 ώρα
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • Μαθηματικά: 5 ώρες
 • Φυσική: 3 ώρες
 • Χημεία: 2 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Αρχαία: 3 ώρες
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Μαθηματικά: 6 ώρες + 1 ώρα (ύλη Γ Λυκείου)
 • Φυσική: 3 ώρες + 1 ώρα (ύλη Γ Λυκείου)
 • Χημεία: 2 ώρες + 1 ώρα (ύλη Γ Λυκείου)
 • Βιολογία (ύλη Γ Λυκείου): 1 ώρα
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Οικονομία (ύλη Γ Λυκείου): 1 ώρα
 • Α.Ε.Π.Π. (ύλη Γ λυκείου): 1 ώρα
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Αρχαία: 6 ώρες
 • Λατινικά: 2 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
 • Φυσική: 4 ώρες
 • Χημεία: 5 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Βιολογία: 3 ώρες (Σπουδών Υγείας)
  Μαθηματικά: 6 ώρες (Τεχνολογικών Σπουδών)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης: 6 ώρες
 • Α.Ε.Π.Π.: 3 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Οικονομία: 3 ώρες
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Αρχαία: 7 ώρες
 • Ιστορία Κατεύθυνσης: 2 ώρες
 • Έκθεση: 2 ώρες
 • Λατινικά: 3 ώρες