Λίγα λόγια για εμάς

Αντάξιο στις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις και αντίθετο σε όποιες επικοινωνιακές μεθόδους, το Φροντιστήριο Νέα παιδεία προσεγγίζει το μαθητή εμβαθύνοντας στην πραγματική μόρφωση. Η πολύχρονη εμπειρία του άρτια καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα όλα αυτά τα χρόνια, μας έχουν καταξιώσει στη συνείδηση μαθητών και γονέων. Στόχος μας ήταν και θα παραμείνει η παροχή άρτιας εκπαίδευσης που αποτελεί θεμέλιο λίθο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Προσαρμοσμένο στις νεότερες οικονομικές συνθήκες, αλλά χωρίς καμία έκπτωση στις προσφερόμενες υπηρεσίες, συνεχίζει να έχει την Παιδεία στην κορυφή!

Η λειτουργία του στηρίζεται:

  • σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα Γυμνασίου και Λυκείου, Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών οικονομίας και Πληροφορικής.
  • σε συχνές γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων.
  • στη διαρκή ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο, τις απουσίες αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά τα παιδιά τους.
  • στη διοργάνωση επίσημων ενημερώσεων κάθε χρόνο, όπου οι γονείς μπορούν να μιλήσουν εκτενέστερα με όλους τους καθηγητές.
  • στη προετοιμασία των μαθητών από τη Β’ Λυκείου σε βασικά μαθήματα της Γ’ Λυκείου.

Διεύθυνση σπουδών:
Μπαρλίκας Σωτήρης
Παπούτσης Ξενοφώντας
Φαρμάκης Παντελής