Οι Καθηγητές

Μαθηματικά

Γκούβας Παναγιώτης
Λαμπράκης Χρήστος
Παπούτσης Ξενοφώντας
Τσερπέλη Ρούλα

Φυσική - Χημεία

Καρύτσα Χριστίνα
Μπαρλίκας Σωτήρης
Φαρμάκης Παντελής

Φιλολογικά

Καρύτσα Μαρία
Κυτούγια Χριστιάνα
Λισγάρα Κυριακή
Τσάμη Έλλη

Βιολογία

Διδασκάλου Δημήτρης

Οικονομία

Κανιώτης Δημήτρης

Α.Ε.Π.Π.

Παύλος Θανάσης

Γραμματεία

Κουτσοκώστα Έλλη