Εγκαταστάσεις

Το Φροντιστήριο Νέα παιδεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο στο κέντρο του Αγρινίου. Στο χώρο του φροντιστηρίου, εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διεύθυνσης και καθηγητών, λειτουργεί γραμματεία που παρέχει το απαραίτητο υλικό στους μαθητές καθώς και κατάλληλος χώρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη.

Γραφείο

Γραφείο
 0

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσες διδασκαλίας
 2

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσες διδασκαλίας
 1

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσες διδασκαλίας
 0

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσες διδασκαλίας
 2

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσες διδασκαλίας
 3